05.12.2023г.

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ НА XXXII МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Георги Петров от IVа клас получи сребърен медал на XXXII математически турнир “Черноризец Храбър”, организиран ежегодно от Института по математика и информатика на БАН, който се проведе на 1.11.2023г.
Поздравления!