Oбщински кръг на олимпиадата по математика

На 09.12.2023 г. (събота) от 09:00 ч. ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV до XII клас. Учениците, които участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, трябва да заемат местата си до 08:30 ч. на 09.12.2023 г.