03.01.2024г.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS (KGL) 2024

СЪСТЕЗАНИЕТО KGL СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ INTERNATIONAL TESTING AUTHORITY И INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ASSESSMENT. У НАС СЪСТЕЗАНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ОТ СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ “. 

ЗА 2024 ГОДИНА ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ КРЪГ 1 НА СЪСТЕЗАНИЕТО Е  10 ФЕВРУАРИ 2024 Г

ЗАПИСВАНЕ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО: ТРИ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА НА ЛАТИНИЦА (С ГЛАВНИ БУКВИ), ДАТА НА РАЖДАНЕ, НИВО НА КОЕТО СЕ ЯВЯВА И КЛАС– НЕ ПО-КЪСНО ОТ 15.01.2024 Г.  ПРИ УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО KGL Е В РАЗМЕР НА 18 (ОСЕМНАДЕСЕТ) ЛЕВА НА УЧЕНИК И СЕ ПРЕДАВА НАЙ-КЪСНО ДО 22.01.2024Г. ТАКСАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА.

Важно! Индивидуално заплащане на таксите от учениците не се допуска. Индивидуално преведени такси няма да бъдат зачитани. Такси за неявили се навътрешноучилищиния или на националния кръг на състезанието ученици не се възстановяват.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И СЪГЛАСИЕ СЕ СЪБИРАТ В СРОК ДО 15.01.2024 Г. 

Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласие; ИЗТЕГЛИ ТУК

Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласие на ученик навършил 16 годишна възраст; ИЗТЕГЛИ ТУК

СЪСТЕЗАНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 8 И 18 ГОДИНИ, КОИТО ИЗУЧАВАТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА. НЕ СЕ ДОПУСКАТ УЧАСТНИЦИ, ЗА КОИТО АНГЛИЙСКИЯТ ЕЗИК Е РОДЕН ЕЗИК.

МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ (РЕГЛАМЕНТ) ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО НА САЙТА НА АСОЦИАЦИЯТА:  https://www.cambridgeschools.bg/kgl-2024

ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО, КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ПРЕЗ 2024 Г., СА ОПРЕДЕЛЕНИ СЛЕДНИТЕ НИВА ЗА КРЪГ 1 (ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН): PRE-A1, А1, А1 SENIOR, А2, В1, В2. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НИВА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПОДГОТВЯЩИТЕ ГИ УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СПОРЕД ТЕКУЩОТО НИВО НА ЗНАНИЯТА  (ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ) И СПРЯМО ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТБЕЛЯЗАНИ В РЕГЛАМЕНТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО.

ТЕСТЪТ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ КРЪГ 1 ВКЛЮЧВА ВЪПРОСИ С МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР, ЗА КОИТО УЧЕНИЦИТЕ ИМАТ 45 МИНУТИ (НИВО PRE-A1) И 60 МИНУТИ (ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НИВА).  

ТЕСТОВЕТЕ СЕ ПРОВЕРЯВАТ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ИЗПИТЕН БОРД

РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ ОБЯВЯВАТ НА УЕБСАЙТА НА АСОЦИАЦИЯТА ДО 1 МЕСЕЦ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ КРЪГ 1.

ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ СЕ ДОПУСКАТ ДО 10% ОТ РЕАЛНО ЯВИЛИТЕ СЕ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ КРЪГ ОТ НИВО И НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2-МА УЧАСТНИЦИ ОТ НИВО С НАЙ-МНОГО ТОЧКИ. 

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОВЕЧЕ УЧАСТНИЦИ С РАВЕН БРОЙ ТОЧКИ УЧИЛИЩЕТО ПОЛУЧАВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПИСМЕН ВЪПРОС, НА КОЙТО УЧЕНИЦИТЕ ДА ОТГОВОРЯТ. ПРОВЕРКАТА СЕ ИЗВЪРШВА В УЧИЛИЩЕТО. ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ СЕ КЛАСИРА УЧАСТНИКЪТ ПОЛУЧИЛ НАЙ-МНОГО ТОЧКИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ВЪПРОС.