СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 06.01 – 12.01.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  06.01. –  12.01.2024г.
 
СЪБОТА 06.01.2024г. ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ ОТ 9.00 ЧАСА.
  
НЕДЕЛЯ 07.01.2024г.ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ ОТ 9.00 ЧАСА.
 ПОНЕДЕЛНИК 08.01.2024г. –
  ВТ0РНИК 09.01.2024г.ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОТ 13.30 ЧАСА.
  
СРЯДА 10.01.2024г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 11.01.2024г.  –
  
ПЕТЪК 12.01.2024г.
  
 Предстоящи задачи:
НА 13.01.2024 Г. / СЪБОТА / ОЛИМПИАДА ПО АЕ ОТ 9.00 ЧАСА.
НА 14.01.2024 Г. / НЕДЕЛЯ / ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ ОТ 9.00 ЧАСА.