СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 15.01. –  20.01.2024г.

 
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  15.01. –  19.01.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 15.01.2024г.1. В срок до 19.01.2024г. класните ръководители да уведомят родителите на учениците, застрашени от слаби оценки.
  
ВТ0РНИК 16.01.2024г.1. Лекция на Академия за ранно кариерно ориентиране на тема: „Актьорско майсторство“ – от 12.00часа във физкултурния салон на 1 етаж.
  
СРЯДА 17.01.2024г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 18.01.2024г.  –
  
ПЕТЪК 19.01.2024г.
  
СЪБОТА 20.01.2024г.Олимпиада „Знам и мога“ от 9.00 часа.