СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 22.01. -28.01.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  22.01. –  28.01.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 22.01.2024г.Краен срок за оформяне на срочни оценки – 31.01.2024 г.
  
  ВТ0РНИК 23.01.2024г.В срок до 26.01.2024 г. учителите да изготвят доклад за учениците, застрашени от слаби оценки. Преди това родителите да бъдат уведомени в Школо. Докладите се предават на ресорните зам. директори.
  
СРЯДА 24.01.2024г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 25.01.2024г.Академия за ранно кариерно ориентиране в стая 602 от 12.00 часа.
  
ПЕТЪК 26.01.2024г.
  
 ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:
НЕДЕЛЯ 28.01.2024г.На 28.01.2024 г. олимпиада по биология и здравно образование. Начало 9.00 часа.