19.01.2024г.

НАЦИОНАЛНАТА  ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА”

Националната  олимпиада „Знам и мога”- общински кръг за ученици от ІV клас за учебната 2023/2024 година ще се проведе на 20.01.2024г. (събота) от 9.00 часа в сградата на 32.СУИЧЕ. Времетраенето е два (2) учебни часа (80 минути). Участниците следва да заемат местата си не по-късно от 8.40 часа.