IX МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ

„ТРАНСФОРМАЦИИ 2024“ (Рубрики „Проза“ и „Поезия“)
Традиционният конкурс по превод на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е насочен към студенти и ученици в България и чужбина и се провежда със съдействието на Министерството на образованието и науката.
Конкурсът предвижда
ПРЕВОД НА ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за студенти и ученици от България)
ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ НА ЧУЖД ЕЗИК (за изучаващи български език извън България)
Текстовете, които се предлагат за превод от чужд език на български език, са на един от следните 19 езици, които се изучават във Филологическия факултет: английски, албански, арабски, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватски, френски, японски, както и асоциирани към конкурса езици. На изучаващите български език и култура извън България са предложени за осмисляне и превод на чужд език текстове от български автори, чиято годишнина отбелязваме в културния календар на 2024 година. Участниците имат възможност да избират рубриката и езика за превод според интересите и уменията си.
Конкурсното жури се състои от висококвалифицирани преподаватели по чужди езици, чуждестранни лектори във Филологическия факултет на Великотърновския университет, както и асоциирани преподаватели от други образователни и културни институции.
Текстовете за превод можете да изтеглите по следния път: официален сайт на ВТУ www.uni-vt.bg → Факултети, департаменти → Филологически факултет → Художествено-творческа дейност → Конкурс по превод „Трансформации“ → „Трансформации 2024“, или да последвате линка: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=6950
Важно е да изтеглите също „Указания за оформление на превод“, защото те ще Ви насочат как да подготвите текстовете, преди да ни ги изпратите. Файлът трябва да съдържа само Вашия превод (без оригиналния текст). Ако участвате с превод от повече от един език или рубрика, представете всеки преводен текст в отделен файл. Именувайте Вашия файл с имената си на латиница по указания модел: IvanIvanov-Transformacii2024
Срок за предаване на преводите – 23 март 2024 г. Адрес за предаване на преведените текстове (в електронен формат): transformacii@ts.uni-vt.bg
Обявяване на резултатите – 11 май 2024 г. на сайта на Филологическия факултет, в рубриката „Трансформации 2024“ (вж. по-горе).
ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!
Участниците, които се класират на първите три места във всяка една от двете рубрики, ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.