Г Р А Ф И К за  ДЕЖУРСТВАТА през II-я срок на учебната 2023/24 година

  1. На УЧИТЕЛИТЕ от ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
  2. На УЧИТЕЛИТЕ от ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
  3. На УЧИТЕЛИТЕ от НАЧАЛЕН ЕТАП