ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:

    1. На 22.02.2024 г. от 18.30 часа родителска среща за: 

      – 2 а, б, в клас

      – 3 а, б, в, г, д, е клас

      – всички ученици от 5, 6, 7 и 8 клас

Без ЧК за втора смяна.

         2. На 29.02.2024 г. от 18.30 часа родителска среща за:

            – всички първи класове

– 2 г, д, е клас

            – всички четвърти класове

            – всички ученици от 9, 10, 11 и 12 клас

Без ЧК за  втора смяна.