14.02.204г.

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 18.02.2024г. (НЕДЕЛЯ)

Областният кръг на националната олимпиада по английски език ще се проведе на 18.02.2024 г.(неделя) от 09:00 часа.

Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до  ХІІ клас е 4 астрономически часа.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. с документ за самоличност и химикал, както следва:

  📌Класираните за областния кръг ученици от VIIІ клас, с изключение на класираните ученици от VIIІ клас от Първа АЕГ, Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ и 7 СУ „Свети Седмочисленици“, следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63.

 📌Класираните за областния кръг ученици от IХ клас  следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. в СПГЕ „Джон Атанасов“,  район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ № 48.

 📌Класираните за областния кръг ученици от X клас, както и класираните ученици от VIIІ клас от Първа АЕГ следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. във Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, район Триадица, ул. „Траянова врата“ № 26.

📌Класираните за областния кръг ученици от ХI и ХIІ клас, както и класираните ученици от VIIІ клас от Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ и 7 СУ „Свети Седмочисленици“, следва да се явят на 18 февруари 2024 г. в 08:30 ч. в Първа АЕГ, район Оборище, бул. „Kняз Александър Дондуков“ № 60.

Квесторите и четците на областния кръг на олимпиадата по английски език следва да се явят в училището домакин, в което са разпределени на 18.02.2024 г. не по-късно от 08:00 ч.