СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  19.02. –  23.02.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  19.02. –  23.02.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 19.02.2024г.
  
  ВТ0РНИК 20.02.2024г.
  
СРЯДА 21.02.2024г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 22.01.2024г.1.Родителска среща от 18.30 часа за:
– 5, 6, 7 и 8 клас
– 2.а 2.б и 2.в клас
– за всички трети класове
Без ЧК за втора смяна.
  
ПЕТЪК 23.02.2024г.
  
 ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:
 1. На 18.02.2024 г. областен кръг на олимпиада по английски език.
2. На 25.02.2024 г. от 9.00 ч. областен кръг на олимпиада по история и астрономия.