19.02.2024г.

ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 ФЕВРУАРИ 2024 Г. (СЪБОТА) ОТ 09.00 Ч

Областният кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ ще се проведе на 24 февруари 2024 г. (събота) от 09.00 ч. , както следва:

За учениците от училищата в района на Възраждане – в 137. СУ „Ангел Кънчев“, район Люлин, бул. „Европа“ № 135.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

На 24 февруари 2024 г., всички ученици от IV клас, класирани за областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“, следва да се явят с документ за самоличност /ученическа карта/ и да заемат местата си по зали от 08.30 до 08.40 часа. Инструктажът на учениците започва в 08.45 часа и след този час няма да бъдат допускани.