19.02.2024г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

       НА 29.02.2024 Г. ОТ 18.30 ЧАСА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА:

            – всички първи класове

            – 2 г, д, е клас

            – всички четвърти класове

– всички ученици от 9, 10, 11 и 12 клас