СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 26.02. – 01.03.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  26.02. –  01.03.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 26.02.2024г.
  
  ВТ0РНИК 27.02.2024г.1. Академия за ранно кариерно ориентиране. Лекция – Графичен дизайн от 13.15 в стая 603.
  
СРЯДА 28.02.2024г.1. Състезание Spelling Bee за първи отбор от 11.30 часа в конферентната зала. Участниците да се явят в 11.00 часа.
 2. Ден на розовата фланелка – „Не на агресията“.
 
ЧЕТВЪРТЪК 29.02.2024г.1. Родителска среща от 18.30 часа за:
– 9, 10, 11 и 12 клас
– 2.г 2.д и 2.е клас
– за всички първи класове
Без ЧК за втора смяна.
2. Академия за ранно кариерно ориентиране. Лекция – Журналистика от 13.15 часа в стая 603.
3. Състезание Spelling Bee за втори отбор от 11.00 часа. Участниците да се явят в 10.30 часа.
  
ПЕТЪК 01.03.2024г.