26.02.2024г.

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ,,ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Уважаеми родители и ученици,

Националното математическо състезание ,,Европейско кенгуру“ за учениците от I до XII клас ще се проведе на 21.03.2024 г. от 12.00 ч. в сградата на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. Времетраене – 90 мин.

Заявление и декларация за информираност и съгласие за участие в състезанието се подават в срок до 05.03.2024 г. /вторник/  при учителите по математика.

Приложения:

1.    Регламент за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2023/2024 година. Може да изтеглите от тук: Регламент

2.    Заявление за участие. Може да изтеглите от тук: Заявление

3.    Декларация за информираност и съгласие за участие в състезание, под 16 години. Може да изтеглите от тук: Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласиена родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание

4.    Декларация за информираност и съгласие за участие в състезание, над 16 години. Може да изтеглите от тук: Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласиена ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание