07.03.2024г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Уважаеми родители и ученици,

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2024г.(събота) от  09.00 ч. в сградата на обявено  училище домакин. (За учениците от училищата на район Възраждане – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.).

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас се провежда в един кръг, който е областен. Състезанието е анонимно. Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути.

За правилната организация на състезанието родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика подава заявление за участие (по образец) и декларация за информираност и съгласие (по образец).

Краен срок за подаване на документите е 15.03.2024 г. /петъкпри учителите по математика на учениците или в канцеларията на 32.СУИЧЕ.

В срок до 22.03.2024 г. на сайта на РУО – София-град и на сайтовете на училищата – координатори СМГ и НПМГ ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците в училищата-домакини.

Приложения:

1.    Регламент за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 година. Може да изтеглите от тук: Регламент

2.    Декларация за информираност и съгласие за участие в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас. Може да изтеглите от тук: Декларация

3.    Заявление за участие в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас. Може да изтеглите от тук: Заявление