08.03.2024г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ КРЪГ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК KGL 2024

На 10.02.2024 г. се проведе първи кръг (вътрешноучилищен) на международното  състезанието по английски език – KGL.

Всички участници от нашето училище положиха огромни усилия и постигнаха много добри резултати. Можете да видите резултатите на сайта на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България:  https://www.cambridgeschools.bg/kgl-2024 и САЙТА НА НА 32.СУИЧЕ, СЕКЦИЯ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ.

Според регламента на състезанието: „ до националния кръг се допускат до 10% от реално явилите се на вътрешноучилищния кръг от ниво и не повече от 2-ма участници от ниво с най-много точки. (При до 10 участници във вътрешноучилищния кръг на ниво за националния се класира един ученик от съответното ниво, при над 10 участници на ниво – двама от съответното ниво.) При наличие на повече участници с равен брой точки училището получава допълнителен писмен въпрос, на който учениците да отговорят. Проверката се извършва в училището.

Класиралите се ученици от 32.СУИЧЕ  ще се състезават с най-добрите от цялата страна на националния кръг на състезанието, което ще се проведе на 16.03.2024 г. от 11.00 часа в гр. Кърджали, в сградата на  ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. “Генерал Чернозубов” 19. Участниците заемат местата си в 10.30 часа. Продължителността на състезанието е 60 минути за ниво PRE- A1 и 90 минути за всички останали нива.

Нека им пожелаем УСПЕХ!