СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  18.03. –  22.03.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  18.03. –  22.03.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 18.03.2024г.
  
  ВТ0РНИК 19.03.2024г.1. Лекция от 13.30 в стая 304 за ранно кариерно ориентиране на тема: „Право“ Лектори: Валентина Нилсън и Пламен Желев
  
СРЯДА 20.03.2024г.1.От 10.10 часа в големия физкултурен салон репетиция за концерта.
  
ЧЕТВЪРТЪК 21.03.2024г.1. От 12.00 до 13.30 часа ще се проведе Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“.
2. Учениците от гимназия учат до пети час включително.
3. Учениците  5 – 8 клас са без ЧК. Явяват се в училище в 14.10 часа.
  
ПЕТЪК 22.03.2024г.1. Концерт на гимназия 8 – 12 клас в зала „Максима“ – УАСГ.  Начало на концерта – 18.00 ч.
2. Начало на генералната репетиция от 15.30 часа. Неучебен, но присъствен ден за учениците от 8 – 12 клас, които ще присъстват и участват в концерта.
3. Тези, които не присъстват на концерта провеждат нормални учебни занятия.