СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 25.03 – 29.03.2024г.

 
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  25.03. –  29.03.2024г. 
ПОНЕДЕЛНИК 
25.03.2024 г. 
– 
  
 ВТ0РНИК 26.03.2024 г. 1. Лекция от 13.30 часа в стая 201 за ранно кариерно ориентиране на тема: „Недвижими имоти“.  
  
СРЯДА 27.03.2024 г. 1. Краен срок за подаване на заявление за отпуск за пролетната ваканция – 5 работни дни, от 01.04. до 05.04.2024 г. за всички, които не преподават в 12 клас.  
  
ЧЕТВЪРТЪК 
28.03.2024 г. 
1. Педагогически съвет от 13.15 часа в конферентната зала. Без ЧК за втора смяна. 
  
ПЕТЪК 29.03.2024 г.–