НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ !

С попълването на предложената декларация може да намалите размера на удържаните здравни осигуровки от вашата заплата. Деларацията се подава в счетоводството. ДЕКЛАРАЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ЛИЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ДОХОДИ НА РАЗЛИЧНИ ОСНОВАНИЯ.