СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 15.04-19.04.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  15.04. –  19.04.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 15.04.2024г. 29.04.2024г. – КРАЕН СРОК за подаване на заявления за промяна на годишна оценка и/или промяна на окончателна оценка за учениците от 12 клас.
** Заявление може да се свали от сайта на училището в раздел „За ДЗИ и НВО“ и се подава в канцеларията.
  
  ВТ0РНИК 16.04.2024г. Закриване на Академия за ранно кариерно ориентиране от 13.30 часа в стая 201.  
  
СРЯДА 17.04.2024г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 18.04.2024г.В ЧК военно обучение за 10.г , 10.д и 10.е класове в конферентната зала.
  
ПЕТЪК 19.04.2024г.