12.04.2024г.

ОТНОВО С ПОБЕДА!

На 11 април в НСА се проведе състезание по баскетбол 11 и 12 клас юноши – Областен кръг от Ученическите игри. Отборът на 32. СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ се класира на първо място. Непрекъснато състезателите бяха подкрепяни от Станислав Илиев – Кмет на район Възраждане,

Димитър Белев – заместник кмет,

Росица Николова – общински съветник,

Латинка Радкова – секретар МКБППМН.

Нека ги поздравим и да им пожелаем успех в Зоналния етап!