СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 22.04-26.04.2024г.

 
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  22.04. –  26.04.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 22.04.2024г.
  
  ВТ0РНИК 23.04.2024г.
  
СРЯДА 24.04.2024г.1. Неучебен ден за НЕ. Годишен концерт в зала „Максима“ – УАСГ от 18.00 часа. Участниците да се явят в 14.30 часа пред залата за репетиция.
  
ЧЕТВЪРТЪК 25.04.2024г.1. Учебна евакуация : – за първа смяна от 12.35 часа – за втора смяна от 13.30 часа
ПЕТЪК 26.04.2024г.1. От 10.00 до 11.00 часа пробно НВО по БЕ за четвърти клас.
  
 ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:
 На 27.04.2024 г. – ден на отворените врати за първи клас. Учителите, ангажирани с мероприятието в 9.00 часа трябва да са в училище.
 На 29.04.2024 г. от 10.00 до 11.00 часа пробно НВО по математика за 4 клас.