23.04.2024г.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

На 21.04.2024 г. (неделя) група ученици от 9. и 11. клас заедно с учителя по история и цивилизации д-р Ивайло Найденов посетиха СУ „Св. Климент Охридски“. Поводът е среща на магистри и докторанти от Исторически факултет с гимназисти, които имат интереси, свързани с българската и световна история. Целта бе чрез презентации върху интересни теми от българската и световната история, свързани с научните изследвания на докторантите в различните направления в Исторически факултет, да се представи и популяризира възможността както за обучение така и за реализация по специалността в многостранните области на историческата наука и то в различните научни и образователни степени във Факултета.