08.05.2024 г.

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2024

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2024 НА 13. 05. 2024 г. ОТ 11:00 ч. – НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВОТО

1.  На 13. 05. 2024 г. от 10:00 ч. шестте паралелки 12 клас ще имат час на класа в класните си стаи. В 10.30 в класните стаи пристигат първокласниците за приветствие.

2.  В 10:50 ч. първи и дванадесети клас се строяват по паралелки за излизане от към изхода на „Хр. Ботев“.

3.  В 10:50 ч. паралелките от горен курс с класните ръководители слизат и се построяват в големия училищен двор.