10.05.2024г.

УСПЕХ В НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ученикът Павел Григоров от 10. Б клас получи 94 точки на Националната олимпиада по английски език с учителя му Ралица Карлова. Този негов успех го нареди сред участниците в устния изпит за подбор за Международната олимпиада. Той се представи много добре пред експерта по английски език от МОН и представители на Националната комисия за провеждането на Националната олимпиада по английски език и Националната комисия на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Пожелаваме му нови големи успехи!