СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 20.05-24.05.2024г.

 
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  20.05. –  24.05.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 20.05.2024 г.Втори задължителен ДЗИ.
  
ВТ0РНИК 21.05.2024 г.
  
СРЯДА 22.05.2024 г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 23.05.2024 г. Без ЧК за втора смяна на начален етап. Учат до 16.30 часа.
ПЕТЪК 24.05.2024 г.Ден на славянската писменост и култура. Официален празник.