20.05.2024г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИ В VII КЛАС

От 21.05.2024г  до 31.05.2024г. родителите  на ученици от VII клас могат да подават заявление за изпит за проверка на способностите в канцеларията на училището. На служебната бележка за явяване на изпит е посочено училището в което ще се полага изпита.

Изтегляне на заявление ТУК