СЕМИНАР НА ТЕМА „ПОУКИ ОТ МИНАЛОТО, ДЕЙСТВИЯ В БЪДЕЩЕТО“

Във връзка с писмо на Управителния съвет на фондация „Толи“ – България, с вх. № РУО 1-15838/20.05.2024 г., Ви уведомявам, че със съдействието на Американския университет в България, фондацията организира летен семинар от 14.07.2024 г. до 18.07.2024 г. в гр. Благоевград.

Темата на семинара е: „Поуки от миналото, действия в бъдещето“, насочена към учители по история и цивилизация и философия, както и към учители от други дисциплини, които проявяват интерес към темата за преподаване на Холокост, социална справедливост и правата на човека.

Подаването на кандидатурите е в срок до 30.05.2024 г., чрез попълване на следния формуляр: https://forms.gle/bApDMoEUUwDCJLcg9.