27.05.2024г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС

На 06.06.2024 г. от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 7 клас.