СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 27.05 – 31.05.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  27.05. –  31.05.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 27.05.2024г.1. От 10.0 часа НВО – БЕЛ, 4 клас
  
  ВТ0РНИК 28.05.2024г.1. От 10.00 часа НВО – математика, 4 клас
  
СРЯДА 29.05.2024г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 30.05.2024г.1.  Педагогически съвет от 13.00 до 13.30 часа.
Дневен ред: – отчитане на резултатите на учениците от втори и трети клас – наказания – други
  
ПЕТЪК 31.05.2024г.
 Предстоящи задачи:
 На 06.06.2024 г от 18.30 часа родителска среща за учениците от 7 клас. Без ЧК за втора смяна.