СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 03.06 -07.06.2024г.

 
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  03.06. –  07.06.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 03.06.2024 г.1. Концерт на прогимназия от 16.00 часа в зала „Освобождение“. За неприсъстващите на концерта – нормален учебен процес.
  
  ВТ0РНИК 04.06.2024 г.1. Записване на приети в 1 клас от 9.00 до 17.00 часа по график в стая 8. Вход  от ул. Софроний Врачански“.
  
СРЯДА 05.06.2024 г.1. Записване на приети в 1 клас от 9.00 до 17.00 часа по график в стая 8. Вход  от ул. Софроний Врачански“.
 
ЧЕТВЪРТЪК
06.06.2024 г.
1. Записване на приети в 1 клас от 9.00 до 17.00 часа по график в стая 8. Вход  от ул. Софроний Врачански“.
2. Родителска среща за 7 клас от 18.30 часа. Без ЧК.
ПЕТЪК 07.06.2024 г.1. Записване на приети в 1 клас от 9.00 до 13.00 часа в стая 8 и от 13.00 до 17.00 часа  в стая 206. Вход  от ул. Софроний Врачански“.