03.06.2024г.

Културен обмен с училище “St. Marks WorldSchool“ в Ню Делхи, Индия

През учебната 2024 / 2025 година ще се осъществи културен обмен с училище “ St. Marks World School“ в Ню Делхи, Индия.

В обмена могат да участват ученици, които ще бъдат в 9, 10 и  11 клас през учебната 2024/2025 г. Учениците ще бъдат настанени в семейства на свои връстници от Индия и ще приемат реципрочно индийски деца в семействата си. Разходите за пътуване до Индия, виза и екскурзии в Индия са за сметка на българските семейства.

Необходимо е  учениците, желаещи да се включат в обмена, да:

  • напишат мотивационно писмо на английски език, в което да изложат мотивите си за участие в културния обмен и с какво този обмен ще допринесе за личностното им развитие.
  • попълнят анкета с въпроси, отнасящи се до лични данни, интереси, хранителни предпочитания и др.
  • Анкетата можете да изтеглите от ТУК
  • Крайният срок за подаване на горепосочените документи е 24.06.2024 г.

При интерес от Ваша страна, за подробна информация и изпращане на мотивационното писмо и предоставената анкета, моля да се обърнете към:

  • госпожа Венета Велкова – стая 4.

e-mail : venetavelkova@gmail.com