ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕНИЯ ПРОЦЕС ЗА 11.06.2024Г. (ВТОРНИК) И 12.06.2024Г. (СРЯДА)

1.  На 11.06.2024г. учебните часове на учениците от V,VI и VII клас ще се провеждат в сградата на 32.СУИЧЕ от 13.30 ч. до 17.40 ч. / 5 учебни часа с продължителност 40 минути/. Последните два учебни часа ( 6 и 7 час) ще се проведат изнесено в парк „Възраждане“ и парк „Св. Никола“. 2.  На 12.06.2024г. учебните занятия за първа смяна за учениците от IX, X  и XI клас започват от 10.10 часа с четвърти час.