СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  10.06. –  14.06.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  10.06. –  14.06.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 10.06.2024 г.1. НВО БЕЛ – 10 клас от 11.00 часа. Неучебен, но работен ден. Всички колеги, които не са квестори или не са ангажирани със записване в първи клас /втора смяна/ задължително да подадат  заявление за платен годишен отпуск.
  
ВТ0РНИК 11.06.2024 г.1. От 11.06. до 14.06.2024г. – готи по проект в училище.
  
СРЯДА
12.06.2024 г.
1. НВО математика – 10 клас от 8.00 часа. Учебните занятия за първа смяна започват от 10.10 часа с четвърти час. Колегите, които имат първи, втори и трети час да се явят в първа стая за подпис след изпита.
  
ЧЕТВЪРТЪК 13.06.2024 г.
ПЕТЪК 14.06.2024 1. От 14.06.2024 г. учениците от 7 и 8 клас минават първа смяна до края на учебната година.
2. Четвърти, пети и шести  клас приключват учебната година с тържества извън училище.
3. Заминаване за тимбийлдинг в 14.00 часа от училище.