НОВО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 14 ЮНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ ОТ 7 И 8 КЛАС

ОТ 14 ЮНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 И 8 КЛАС ДО КРАЯ НА
УЧЕБНАТА ГОДИНА ПРЕМИНАВАТ ПЪРВА СМЯНА С НОВА ПРОМЕНЕНА ПРОГРАМА. ПРОГРАМАТА Е ПРОМЕНЕНА И В ШКОЛО. КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ДА ЗАПОЗНАЯТ УЧЕНИЦИТЕ С ПРОМЯНАТА.  7 И 8 КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЕ В УКАЗАНИТЕ СТАИ. УЧИТЕЛИТЕ ПОСЕЩАВАТ УЧЕНИЦИТЕ.