СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  17.06. –  21.06.2024г.
 
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  17.06. –  21.06.2024г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 17.06.2024 г.1. Проверка на дневниците на 5 и 6 клас.
  
  ВТ0РНИК 18.06.2024 г.1. Педагогически съвет от 13.15 часа.
  
СРЯДА 19.06.2024 г.1. НВО БЕЛ – 7 клас. Начало 9.00 часа.
  
ЧЕТВЪРТЪК 20.06.2024 г.
ПЕТЪК 21.06.2024 г.1. НВО математика, 7 клас. Начало 9.00 часа.