ПРОМЯНА НА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Срок за подаване на заявление за промяна на окончателна оценка на първи гимназиален етап от 21.06.2024г. до 25.06.2024г. в канцеларията на училището.