01.07.2024г.

ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ НА АВО И 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ПРЕЗ   2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

Информация:

• Ограмотителна програма, специално пригодена за малки ученици, с всекидневни занимания по 2 учебни часа от 30 мин, интегрирани в графика на децата в училище през цялата учебна година. Балансирано развиване на 4-те езикови умения: говорене, слушане, четене, писане. 

• Обучението се провежда от преподаватели, квалифицирани за работа с малки ученици. Преподаване изцяло на английски език.

• Децата прилагат и усвояват преподадения материал чрез забавни практически упражнения. Разнообразни интерактивни материали в Cambridge One-платформата към учебниците на Cambridge University Press.

• Родителите могат да проследят преподадения материал, присъствията и оценките на децата си чрез онлайн системата АВО Онлайн Зона.

• Открити уроци пред родителите за представяне напредъка на децата през учебната година. В края на първи и втори срок преподавателят изготвя индивидуална академична справка за придобитите умения.

• Знанията, които децата придобиват, дават възможност за успешно явяване на изпити за получаване на престижните Кеймбридж сертификати.

Такса:

• 4 вноски по 588 лв. + 2 комплекта учебници  153,80 лв.

• Еднократно плащане,  със 100 лв. отстъпка –  2250 лв. + учебници 153,80 лв.

Срок за ранна регистрация, с допълнителна отстъпка от 100 лв.:  20 юли 2024г.

Краен срок за записване – 5 септември 2024г.

Запишете детето си като го регистрирате в сайта www.avo.bg – меню КУРСОВЕ „Английски във Вашето училище“  или на следния линк: СЪВМЕСТНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ В 32 СУИЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА | АВО (avo.bg)

За информация и контакт: Ирена Андреева, тел. 0893 611 167, имейл: i.andreeva@avo.bg