САНКЦИИ

rubber stamp, passed rubber stamp, stamp-1560308.jpg
По 1-ва точка
Информирано съгласие - попълва се от психолог след като е готова заповедта
Родителят подписва заповедта за санкция до 3 дни след извеждането й. Санкцията по т.1 не се гласува на ПС.
По 3-та точка
Информирано съгласие - попълва се от психолог след като е готова заповедта
Родителят подписва заповедта за санкция до 3 дни след извеждането й. Санкцията по т.1 не се гласува на ПС.
По 4-та точка
Информирано съгласие - попълва се от психолог след като е готова заповедта
Родителят подписва заповедта за санкция до 3 дни след извеждането й. Санкцията по т.1 не се гласува на ПС.
Превенция
Преди налагане на санкция по т.1, т.3 и т.4, класният ръководител попълва протокол за превенция съвместно с родителя.