ЗА РОДИТЕЛИ

Съобщения за родители

Седмично меню

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС

Раздел І. Права и задължения от Правилника за устройството и дейността на 32. СУИЧЕ
Чл.87. (1) Учениците имат следните задължения:
Т. 7. Да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид, който е съгласно изискванията на училищния правилник.

Мотивирано заявление

Мотивирано заявление за отсъствия по уважителни причини до 15 дни в една учебна година

Мотивираното заявление за отсъствия по уважителни причини по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.

Контрол на достъп

Тук можете да проверявате присъствието на вашето дете в училище. Информацията се извлича от системата за контрол на достъп в 32 СОУ и е за последните десет събития, регистрирани в системата. Тя се обновява на всеки десет минути.

Указание за ползване

В долния десен ъгъл на картата за достъп има изписани три номера. За получаване на необходимата информация въведете всички цифри от първия номер без нулите. Даден е примерен вариант.

Уважаеми родители,

 За училищните автобуси вече няма ограничение само за деца от 1 – 4 клас, могат да се качват и деца от по-горните класове.   

Допълнителна информация: 

1. Автобусите, които ще се движат, са два – един по Маршрут №1, който тръгва от първата спирка (10-то ДКЦ на бул. „Ал. Стамболийски“) в 07:30ч. и пристига в  32-ро у-ще някъде към 07:58ч. и един по Маршрут №2, който тръгва отново от същата спирка 5 мин по-късно – в 07:35ч. и пристига условно  в 08:00ч.. Децата ще бъдат смесено от двете училища / 18 СУ и 32.СУИЧЕ/.

2. Спирките ще са обозначени със специални табели, на които ще са написани номерата на училищата.

3. Децата ще се качват само през първата врата на автобуса и ще слизат само пред съответното училище.

4. Трябва да имат валиден документ за пътуване в градски транспорт – едномесечна ученическа карта (9 лв)  (или семейна карта – цената е 1/2 от цената на ученическата карта за 1 месец за всички линии – т.е. 10 лв) или билетче.

5. Могат да се качат и техните родители, ако имат отново карта/билет.

6. Могат да се качват и други ученици, от по-горните класове, но да са от същите училища, отново с карта или билет.

7. Молим желаещите да ползват автобусите да идват малко по-рано на съответната спирка, за да избегнат риска да пропуснат и двата автобуса. 

 Телефон за въпроси: