32.СУИЧЕ-003

Документи
"Извършване на ремонтни строително монтажни работи и изграждане на ел.инсталация в крило "АГРО"- учебни кабинети № 501, № 503, № 504, №505, фоайе, тоалетна и два коридора, учебен кабинет № 601 , № 602 , № 603 , № 604 , № 605, фоайе, тоалетна и хранилище на етаж 2, в сградата на 32 СОУ "Св. Климент Охридски", гр. София"