32.СУИЧЕ-004

Документи
"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на 32 Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски"