31.05.2021г.Проект № 2019-1-BE01-KA201-05052 “STEAMER”

IO4 ПАКЕТИ ЗА СЦЕНАРИИ И УРОЦИ

Първият урок, който избрахме да разработим бе за Бактериите.