02.07.2021г.Еразъм + Проект № 2019-1-BE01-KA201-05052 “STEAMER”

IO4 ПАКЕТИ ЗА СЦЕНАРИИ И УРОЦИ
Самолетна катастрофа
Разработихме загадките.