Колеги, моля в срок до 01.09.2021 год. да попълните КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020/ 2021 УЧЕБНА ГОДИНА и да я изпратите на ресорните зам.-директори.