Колеги,

Моля в срок до 28.05.2021г. да попълните следните пет Заявления за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС от бюджета на Модул 3 на Националната програма „Без свободен час“ – 2021г. Заявленията са за всеки месец от януари до май включително. Попълнените се входират в Канцеларията. Проверката на заявленията ще се извършва в Teams.

Катя Найденова, Ива Асенова