ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СЕДМИЦИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБЕН ПЛАН

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СЕДМИЦИ СЛЕД 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБЕН ПЛАН

 

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

       Представяме Ви график за провеждане на дейности през допълнителните седмици след приключване на учебните занятия по учебен план.

Уточнения :

       1.Проектните дейности и заниманията по интереси не са задължителни за всички ученици от класа, а само за тези, които желаят.

         2.Предложеният график е в изпълнение на заповед № РД 09-3472/ 27.11.2020г.на министъра на образованието и науката.

График на дейностите- първи клас

График на дейностите- втори клас

График на дейностите- трети клас

График на дейностите- четвърти клас

Забележка : Обяд – всеки ден от 12.00 ч. до 13.00 ч.

 

Връчването на удостоверенията ще се извърши при следната организация:

  • 1а, 1б, 1в клас – 23.06.2021г. от 10.00 ч.
  • 1г, 1д, 1е клас – 23.06.2021г. от 11.00 ч.
  • 2а, 2б, 2в клас – 23.06.2021г. от 10.00 ч.
  • 2г, 2д клас – 23.06.2021г. от 11.00 ч.
  • 3а, 3б, 3в клас – 23.06.2021г. от 14.00 ч.
  • 3г, 3д, 3е клас – 23.06.2021г. от 15.00 ч.

 

 

 

ГРАФИК

За провеждане на занимания по интереси и проектни дейности през месец юни 2021 г.

 

У В Е Д О М И Т Е Л Н О   П И С М О