Колеги, в периода 15.02. –  11.03. 2022г. ще се проведат приравнителни изпити за VІІІ – ІX клас. Председателите на комисии да подготвят изпитни билети, които да бъдат предадени в кабинет 1 на Р. Гогова три дни преди изпита. Класните ръководители  да организират явяването на учениците в посочения ден за изпит.

Заповед